Adresas: 
Kastyčio g. 36, Palanga
Tel.: 460-52457
Fax.: 460-52547

Internetinė svetainė: 
http://www.palangosnykstukas.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Palangos m. sav.
Ugdymo programos

Ugdymas vyksta savitarpio pagarba, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra grįstoje aplinkoje. Vaikai turi galimybę tobulinti savo gebėjimus ir talentus, ugdyti (puoselėti) savo kalbą, perimti savo tautos kultūrą, papročius ir tradicijas.

Vaikai turi laikytis grupės numatytų elgesio taisyklių, būti paslaugūs, geranoriški, mandagūs, gerbti šalia esančius, rūpintis jais, branginti savo ir kitų darbą, daiktus, saugoti savo ir kitų sveikatą, būti tvarkingu, drausmingu ir atsakingu.

 

Ikimokyklinis ugdymas

Lopšelio-darželio ,,Nykštukas" ugdymo programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 patvirtintu ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu.
Į lopšelio-darželio ,,Nykštukas" ikimokyklinio ugdymo programą integruotos: Vaikų darželio programa ,,Vėrinėlis" 1993. Ankstyvojo ugdymo vadovas Monkevičienė O. 2001.Aukime sveiki, A.Zaborskas, A.Petrauskienė, 2000 m. Ankstyvoji meninio ugdymo programa.

 

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa ir išsilavinimo standartai. Švietimo aprūpinimo centras,2003. Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai".

 

Logopedo pagalba

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas. Ivoškuvienė R, 1997. Sutrikusios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo gairės. Ivoškuvienė R., Kaffemanienė I. 2003.